Hình ảnh siêu hài hước về đàn ông 8/3

Không có cục tiền, anh tặng em cục… gạch!

Nguồn: Người Đưa Tin