Thứ hai ngày 26/1/2015

Happy birthday các Bảo Bình 26/1 nè.