Chánh Tín sắp bị tịch thu nhà vì nợ hơn 10 tỷ

Nghệ sĩ lừng lẫy một thời đang nợ ngân hàng mà không có khả năng chi trả.